fbpx

BOB Score funguje, hovorí odborníčka o vlastnej skúsenosti

Dentálna hygienička Ivona Bondorová ako prvá na Slovensku začala s testovaním aplikácie BOB Score. Po viac než ročnom používaní hovorí aj o tom, ako aplikácia zvýšila motiváciu jej pacientov a zlepšila výsledky jej práce.

Spokojný a šťastný pacient a úspešný, pokrokový obchodný model pre vašu ambulanciu.

Aplikácia BOB od Prevention
One poskytuje prevenciu ako základný pilier vašej ambulancie a podporuje motiváciu existujúcich pacientov, čo sa odrazí aj na získavaní potenciálnych nových pacientov. Okrem aplikácie BOB vás Prevention One podporuje aj formou vzdelávania, taktiež marketingovou a komunikačnou podporou a špičkovými produktami CURAPROX na ústnu starostlivosť. Radi vám o tom povieme viac.

Predstavte BOB
svojim pacientom!

Aplikácia P1 BOB je jednoduchým a efektívnym monitorovacím nástrojom, ktorý motivuje pacienta a prispieva tak k zlepšenej ústnej starostlivosti. Pozostáva z jednoduchého indexu medzizubného krvácania skombinovaného s ústnou mapou medzizubných kefiek, na ktorej pacient vidí, ktorú farbu/veľkosť použiť v ktorom medzizubnom priestore. Takáto vizuálna pomôcka je zrozumiteľná, a teda aj akceptovaná pacientom.

Softvér prevedie vás aj vašich pacientov kompletnou metódou. Je prispôsobený procesom v ambulancii, má jednoduchú štruktúru a pracuje sa s ním intuitívne. Bol vytvorený s ohľadom na maximálnu zrozumiteľnosť aj zo strany pacienta, čím sa odlišuje od mnohých iných podobných softvérov pre zubné ambulancie.

Sprievodca a motivačný nástroj

Aplikácia P1 BOB je motivačným a monitorovacím nástrojom, ktorý prevedie pacienta individuálnou a pre neho prispôsobenou stratégiou vylepšenej ústnej starostlivosti. Môže byť súčasťou akéhokoľvek profesionálneho čistenia zubov či akejkoľvek inej návštevy zubného lekára či dentálneho hygienika.

Poskytuje zároveň zázemie pre efektívnu komunikáciu s vašimi pacientami. Pomáha motivovať ich vďaka tomu, že jasne určuje východiskový bod a následne, vďaka konkrétnym výsledkom, ukazuje merateľné pokroky.
Rýchla, efektívna a ľahko zvládnuteľná cesta k zlepšenému ústnemu zdraviu.

Aplikácia P1 BOB sa skladá z troch častí

Stav chrupu (korunky, implantáty, chýbajúce zuby)

Krvácanie ďasien (počet krvácajúcich medzizubných priestorov)

Veľkosť medzizubných kefiek (odporúčaná veľkosť pre každý medzizubný priestor)

Jednotlivé úrovne prislúchajúce ku konkrétnym
výsledkom P1 BOB

Aplikácia P1 BOB ukazuje pacientom jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, ako už pár minút dokáže zlepšiť ich osobnú ústnu hygienu a preventívne návyky.

Kľúčové prvky aplikácie BOB

Jednoduchými krokmi

vám pomáha počas celého procesu.

Postará

sa o všetky výpočty a analýzy dát.

Ukazuje výsledky

v jasne definovaných kategóriách, vďaka čomu má pacient presný obraz o jeho napredovaní.

Slúži ako

sprievodca pre komunikáciu s pacientom.

Prehľad aplikácie P1 BOB

Poskytuje nepretržitý

monitorovací nástroj, zdôrazňujúci všetky zásadné výstupy meraní.

Zaznamenáva počiatočný

stav chrupu a vytvára tak pre pacienta základ pre sledovanie jeho pokrokov.

Zaznamenáva

všetky krvácajúce medzizubné priestory aj odporúčané veľkosti medzizubných kefiek.

Poskytuje ideálnu

vizuálnu pomôcku pre domácu ústnu starostlivosť.

Citati

Theodora Little
 RDH RDT RCS, Anglicko

«Monitorovanie, meranie a motivovanie pacientov nikdy nebolo jednoduchšie. BOB je naozaj vysnívaným pomocnikom každého dentálneho hygienika.»

Birgit Hühn
 RDH, Nemecko

«P1 BOB zlepšuje servis pre pacienta, čím sa nezlepšuje len jeho ústne zdravie, ale aj zubné ošetrenia»

Stacy Atnip
RDH, BS, USA

«BOB vytvára nový druh komunikácie, ktorej pacient rozumie a zároveň ju ocení.»

Registrovať

Chceli by ste aplikáciu BOB používať vo vašej ambulancii? Vyplňte, prosím, nasledovné údaje a ozveme sa vám už čoskoro.

*Is your country not included in the list, then please select “Other country”.
This is the email address that receives all communication, such as the login details